CERITA KABAYAN - MINANTU VS MITOHA -->

CERITA KABAYAN - MINANTU VS MITOHA

11 Jan 2019

CERITA KABAYAN merupakan tokoh imajinatif dari budaya Sunda yang juga telah menjadi tokoh imajinatif masyarakat umum di Indonesia. Polahnya dianggap lucu, polos,tetapi sekaligus cerdas.

Cerita-cerita lucu mengenai Kabayan di masyarakat Sunda dituturkan turun temurun secara lisan sejak abad ke-19 sampai sekarang.


Seluruh cerita Kabayan juga menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat Sunda yang terus berkembang sesuai zaman. Tokoh Kabayan juga dapat disepadankan dengan tokoh dari Arab, seperti Abunawas atau Nasrudin.

MITOHA: “Jang.. pangmeulikeun inuman anu tiis di warung”.
KABAYAN: “koka kola atawa seprit, pa ?”

MITOHA: “koka kola wae..”
KABAYAN: “anu kaleng atawa botol ?”

MITOHA: “Botol..”.
KABAYAN: “nu botol gede atawa nu botol leutik, pa ?”.

MITOHA: “euh budak tolol !! Geus meuli cai biasa we !!”.
KABAYAN: “AQua atawa Ades ?”.

MITOHA: “AQUA !!!!”.
KABAYAN: “Panas atawa anu tiis, pa ?” (Beungeutna lempeng, teu kerot-kerot).

MITOHA: “Astagpirullah, di mana SAPU ? mana SAPU ?, DI GEBUG SIAH..!!!”
KABAYAN: “Sapu nyere atawa sapu injuk, pa ??”.

MITOHA: “lailahailaloh…dasar sia mah siga sato wae !!”.
KABAYAN: “siga Embe atawa Munding, Pa ?”.

MITOHA: “Embe, Gobloggg !!!”.
KABAYAN: “Embe bikang atawa Badot ?”

MITOHA: “Setan siah!!!!”
KABAYAN: “Tuyul atawa Gendruwo ?”

MITOHA : “Kumaha sia we, kaditu siah indit !!”.
KABAYAN : “Poe ieu atawa isuk pa ?”

MITOHA : “Ayeuna , siah !!”.
KABAYAN : “Bapa milu atawa moal ?!!”

MITOHA : “masya Alloh.. Gelo sugan sia mah, dipaehan geura !!!”.
KABAYAN : “Ditubles ku peso atawa dibedil, pa??”.

MITOHA:”Dibedil siah ku aing !!!”.
KABAYAN: kana sirah atawa kana beuteung ??

Si bapa langsung sakarat bakat ku keuheul
KABAYAN: bapa… bapaaa..!! bapa teh papaehan atawa paeh nyaan ?
MITOHA: “Paeh!  aing teh nyahoooo, dasaar KABAYAN belegug siah!!”
KABAYAN: “Paehna, asup NARAKA atawa SURGA?”
MITOHA: SURGA!!!….(kekerejetan bari tuluy neruskeun deui sakaratna)


Hatur nuhun Teh Dwi, abdi Copas yeuh.